Vety on tärkeä aine ilmastolle

Teksti: Matti Välimäki
Kuva: P2X Solutions, VTT, Solar Foods
Uutinen julkaistu: 07.05.2024

Vety on hyödyllinen alkuaine ilmastonmuutoksen torjunnassa. Se voi auttaa vähentämään ilmaston lämpenemistä.

Uutisissa puhutaan paljon vedystä. Suomeen suunnitellaan esimerkiksi tehtaita, joissa valmistetaan vetyä.Tutkija Antti Arasto kertoo, miten vetyä voidaan käyttää apuna ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

– Fossiilisen energian käytöstä pitää luopua, jotta voimme hillitä ilmaston lämpenemistä. Esimerkiksi öljy on fossiilinen polttoaine. Fossiilista energiaa pitää korvata uusiutuvalla energialla. Uusiutuvasta energiasta ei aiheudu päästöjä, jotka lämmittävät ilmastoa. Vety sopii hyvin yhteen uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön kanssa.

Hän lisää, että uusiutuva energia tarkoittaa esimerkiksi tuulivoimaa tai aurinkovoimaa.

Antti Arasto johtaa Valtion teknologian tutkimuskeskuksen eli VTT:n vety- ja energiatutkimusta.

Vetyyn voi varastoida energiaa

Vedystä sanotaan usein, että se toimii energian kantajana.

– Tällä tarkoitetaan sitä, että vetyyn voidaan varastoida energiaa ja vedyn avulla energiaa voidaan siirtää myös eteenpäin, Arasto selventää.

Vetyyn voidaan siis varastoida esimerkiksi sähköenergiaa, jota on tuotettu tuulivoimalla.

Suomeen on rakennettu viime vuosina paljon tuulivoimaa.

– Vedyn avulla energiaa voidaan myös siirtää paikasta toiseen. Energiaa voidaan siirtää myös esimerkiksi sellaisiin paikkoihin, missä ei voida käyttää sähköverkkoa.

Vetyä voidaan käyttää myös muilla tavoilla

Vedystä voidaan myös tehdä polttoaineita liikenteeseen. Liikennepolttoaineisiin tarvitaan vedyn lisäksi myös esimerkiksi hiiltä. Hiiltä saadaan hiilidioksidista, jota voidaan ottaa talteen tehtaiden savupiipuista.

Liikennepolttoaineita voivat käyttää esimerkiksi lentokoneet tai isot kuorma-autot.

Lisäksi jotkut tehtaat pystyvät käyttämään energianlähteenä myös pelkkää vetyä. Niiden ei siis tarvitse käyttää polttoainetta, joka on valmistettu vedystä.

Vetyautot eivät ole yleistyneet

Pelkkää vetyä voivat käyttää energianlähteenä myös jotkut laivat ja vetyautot. Ne käyttävät tällöin niin sanottua polttokennotekniikkaa.

Arasto ei kuitenkaan usko, että henkilöautot muuttuvat tulevaisuudessa vetyautoiksi.

– Vetyautot eivät ole yleistyneet. Näyttää siltä, että sähköautot ovat tulevaisuuden autoja. Vety voi sopia paremmin esimerkiksi kuorma-autoihin, hän pohtii.

Vetyä on kaikkialla

Vety on hyvin yleinen alkuaine. Vetyä on kaikkialla, mutta yleensä vety ei esiinny yksinään. Se on kiinni jossakin muussa aineessa.

Vetyä on esimerkiksi vedessä, vesi sisältää vetyä ja happea.

Vetyä voidaan tehdä vedestä

Vedestä voidaan tehdä vetyä niin, että ympäristö ei kuormitu. Se tapahtuu uusiutuvan energian kuten tuulivoiman tai aurinkoenergian avulla. Tekniikkaa kutsutaan elektrolyysiksi. Elektrolyysissä vettä hajotetaan sähkön avulla, ja siitä erotetaan vety ja happi.

Soleiini on proteiini, jota valmistetaan vedyn avulla.

Vety teollisuudessa

Suomen ensimmäinen vihreän vedyn laitos

Suomen ensimmäinen tuotantolaitos, joka valmistaa vetyä ympäristöystävällisesti aloittaa toimintansa jo tulevana syksynä. Laitos sijaitsee Porin lähellä Harjavallassa. P2X Solutionsin tehtaalla tehdään vetyä ja liikennepolttoaineita. Vetyä valmistetaan elektrolyysilla eli hajottamalla vettä sähkön avulla. Suomeen suunnitellaan myös lukuisia muita vedyn tuotantolaitoksia.

Solar Foods käyttää vetyä ruoantuotannossa

Helsingissä alkaa tänä keväänä toimia ainutlaatuinen tehdas. Solar Foods Oy:n tehtaassa valmistetaan proteiinia nimeltä soleiini.

Soleiinista voidaan tehdä erilaisia ruokia. Soleiinin valmistuksessa käytetään bakteeria, joka kasvaa vedyn avulla.

Kommentoi

Voit kirjoittaa mielipiteesi uutisesta kommenttilaatikkoon.

Sinun pitää kirjoittaa myös nimesi tai keksiä nimimerkki.

Nimi tai nimimerkki:

Kommentti:

Tietoturvaseloste (PDF)