Tulosta tukikuvat

Kuvatyökalu

Vety on turvallinen aine ilmastolle

Puhdas vety eli H2 on kaasua.
Luonnossa vetyä on vedessä.
Vedystä saadaan energiaa eli polttoainetta, jota esimerkiksi jotkut tehtaat voivat käyttää.
Vedyn käyttö polttoaineena ei saastuta ilmaa, siksi se on hyvä ja turvallinen ilmastolle.

Lähde: Selkosanomat, Matti Välimäki
Toimitus: Maija Ylätupa
Valokuvat: P2X Solutions, VTT, Solar Foods
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki, muokkaus: Papunet