Ahdistus tuntuu kehossa

Teksti: Hannele Laitinen
Kuva: Shutterstock
Uutinen julkaistu: 04.11.2022

Ahdistus aiheuttaa kehoon stressireaktion, joka tuntuu kehossa erilaisina tuntemuksina. Ahdistusta voi helpottaa kehoharjoituksilla.

Ahdistus on kaikille tuttu tunne

Ahdistus on tunne, josta kaikilla ihmisillä on kokemuksia. Ahdistukselle on tyypillistä, että sitä on vaikea selittää.

Ahdistus vaihtelee paljon. Ahdistus voi olla pientä tai suurta. Se voi vaihdella myös eri päivinä ja eri tilanteissa.

Ahdistus voi siis näkyä samalla ihmisellä hyvin eri tavoin. Ahdistus kuitenkin lisää kehon stressiä ja turvattomuuden tunnetta kaikilla ihmisillä.

Nuorten ahdistus

THL:n kouluterveyskysely tutki nuorten ahdistuneisuutta vuosina 2019–2021. Kyselyssä selvisi, että nuorten ahdistuneisuus on lisääntynyt.

Tähän on vaikuttanut muun muassa koronavirustilanne. Yli kahden vuoden ajan nuoret eivät ole voineet osallistua erilaisiin tapahtumiin ja tavata toisiaan yhtä vapaasti kuin aiemmin. Lisäksi nuoret ovat opiskelleet paljon etänä.

Nuoren kehossa tapahtuu paljon muutoksia, kun nuori on murrosiässä eli 11–17-vuotias. Murrosiässä muuttuu esimerkiksi nuoren käsitys omasta kehosta, sen ulkonäöstä ja toiminnoista. Tämän vuoksi oma keho voi tuntua toisinaan vieraalta. Lisäksi kehon muutokset lisäävät nuorella stressiä ja turvattomuuden tunnetta.

Ahdistus on monikerroksinen tunne

Tunteet ilmaisevat aina ihmisen tarpeita. Tunteet ovat yksinkertaisia tai monikerroksisia.

Ahdistus on monikerroksinen tunne. Monikerroksista tunnetta voi verrata sipuliin.

Sipulissa on päällekkäin monta kerrosta. Samalla tavalla ahdistuksessa on päällekkäin monta tunnetta. Ahdistuksessa voi olla päällekkäin esimerkiksi ärtymys, huolestuneisuus, levottomuus ja kauhu.

Sipulin sisällä on lopulta sen ydin. Ahdistuksen ydin on aina jokin perustunne, esimerkiksi pelko.

Perustunteet ovat yksinkertaisia tunteita

Perustunteita on kuusi:

• viha,

• pelko,

• inho,

• ilo,

• suru ja

• hämmästys.

Perustunteet ovat yksinkertaisia tunteita. Tämä tarkoittaa, että niillä on aina selkeä kohde. Esimerkiksi pelko varoittaa tietystä vaarasta tai uhasta. Pelon kohde voi olla käärme tai hissillä liikkuminen.

Perustunteet, kuten pelko, kestävät lyhyen hetken. Monikerroksiset tunteet, kuten ahdistus, kestävät pidempään.

Ahdistus vaikuttaa ensimmäisenä kehoon

Monikerroksisilla tunteilla ei ole selkeää kohdetta. Ihmisen on vaikea tunnistaa ahdistuksen kohdetta eli sitä, mikä ahdistaa. Tällainen epämääräinen vaara tai uhka muuttaa ihmisen kehon tuntemuksia, ajatuksia ja käyttäytymistä.

Ihmisen kehon tuntemukset muuttuvat ensimmäisenä. Ihminen ei yleensä itse tunnista sitä, miten kehon toiminta muuttuu.

Ahdistus muuttaa kehon toimintaa

Ahdistus aiheuttaa stressireaktion, joka tuntuu kehossa erilaisina tuntemuksina. Tällöin esimerkiksi ihmisen sydän sykkii nopeammin, hengitys kiihtyy ja kehon lihasjännitys lisääntyy.

Kehon muutokset lisäävät ihmisen mahdollisuuksia toimia. Näin ihminen voi esimerkiksi juosta pakoon tai taistella tilanteessa, jonka hän kokee uhkaavaksi tai vaaralliseksi.

Ahdistus aiheuttaa kehossa myös muita tuntemuksia, esimerkiksi vatsavaivoja tai tukehtumisen tunteen. Joskus kehon tuntemukset voivat olla todella voimakkaita. Silloin ihminen voi ajatella, että ne ovat vaarallisia ja tämä voi aiheuttaa huolta.

Ahdistus vaikuttaa ajatuksiin ja käyttäytymiseen

Ahdistunut ihminen huomaa usein ensimmäisenä, miten ajatukset muuttuvat. Ajatusten muutokset tapahtuvat kuitenkin vasta kehon muutosten jälkeen.

Ajatukset voivat olla esimerkiksi pelkoa siitä, että ihminen menettää itsensä tai tilanteen hallinnan. Ihminen voi myös pelätä, että jostakin asiasta seuraa jotakin pahaa.

Viimeiseksi ahdistuksessa muuttuu ihmisen käyttäytyminen. Se voi näkyä erilaisina toistuvina tapoina. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kynsien pureminen tai sormien napsuttaminen.

Ihminen voi myös haluta olla yksin, koska hän ei pysty tapaamaan toisia ihmisiä.

Keho voi helpottaa ahdistusta tässä hetkessä

Ihmisen keho on aina konkreettisesti tässä hetkessä. Kun ihminen tunnistaa, miten ahdistus muuttaa kehon toimintaa ja millaisia tuntemuksia se aiheuttaa kehoon, hän voi opetella pysähtymään.

Keho auttaa ihmistä pysähtymään tähän hetkeen. Kun ihminen on pysähtynyt, on tärkeä lisätä turvallisuuden tunnetta. Sitä voi lisätä parhaiten erilaisilla kehoharjoituksilla.

Kehon tuntemukset alkavat rauhoittua noin kahden minuutin kuluessa. Kun ihmisen keho rauhoittuu, helpottuu myös ahdistuksen tunne. Ahdistus helpottuu kehoharjoitusten avulla noin 3–5 minuutin aikana.

Pysähdy ja huomaa kehon tuntemukset. Kokeile hengitysharjoitusta.

Huomioi hengitys, kun ahdistaa

Hengitys muuttuu nopeasti kaikissa tunteissa. Kun ihminen on ahdistunut, hengitys voi joko pidättyä tai ihminen voi hengittää liikaa. Ahdistunut ihminen hengittää yleensä suun kautta ja huokailee paljon.

Kehoa voi rauhoittaa esimerkiksi arjen tilanteissa siten, että ihminen pitää suun kiinni ja hengittää nenän kautta. Nenän kautta hengittäminen hidastaa sisäänhengitystä ja uloshengitystä. Kun uloshengitys hidastuu, keho rauhoittuu.

Hengitysharjoituksia on paljon erilaisia. Esimerkiksi seuraavan sivun hengitysharjoitus on kaikille sopiva ja helppo harjoitus. Kokeile harjoitusta ja huomaa, miten se vaikuttaa sinun kehoosi.

Jutussa on käytetty lähteenä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n kouluterveyskyselyä. Artikkeli perustuu kehittämistehtävään Hannele Laitinen 2015: Keho kumppaniksi ihmetellen, kokien ja oppien: ahdistuksen säätely psykofyysisessä fysioterapiassa.

Yksi kommentti artikkeliin ”Ahdistus tuntuu kehossa”

Kommentoi

Voit kirjoittaa mielipiteesi uutisesta kommenttilaatikkoon.

Sinun pitää kirjoittaa myös nimesi tai keksiä nimimerkki.

Nimi tai nimimerkki:

Kommentti:

Tietoturvaseloste (PDF)