Sosiaaliset ihmiset menevät useammin kuntien ja valtion töihin.

Luonne vaikuttaa työpaikan valintaan

Ulospäin suuntautuneet ihmiset menevät kuntien ja valtion töihin. Järjestelmälliset ihmiset menevät yrityksiin töihin.

Tällaiseen tulokseen päätyy tutkimus, jonka teki Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla.

Tutkimus selvitti, miten luonteenpiirteet vaikuttavat ammatinvalintaan. Tulos oli, että sosiaaliset ihmiset menevät useammin julkiselle sektorille eli kuntiin ja valtiolle. Järjestelmälliset ihmiset hakeutuvat enemmän yrityksiin.

Tulos on jonkin verran yllättävä. Usein nimittäin ajatellaan, että kunnissa ja valtiolla pitää noudattaa järjestelmällisesti sääntöjä. Yritykset kaipaavat sen sijaan luovempia ihmisiä.

Tulos voi johtua siitä, että kunnissa on töissä paljon opettajia ja hoitajia. Ne työt sopivat hyvin ulospäin suuntautuneille ihmisille.

Lähde STT

Mitä mieltä olit jutusta?


Tähän uutiseen ei voi enää lisätä kommentteja.