Selkokielen kohderyhmistä vanhusten ja maahanmuuttajien määrät kasvavat eniten. Kuva on Minä luen sinulle -kampanjasta, jossa maahan- muuttajat lukevat selkotekstejä vanhuksille ja vammaisille.

Selkokielen kohderyhmistä vanhusten ja maahanmuuttajien määrät kasvavat eniten. Kuva on Minä luen sinulle -kampanjasta, jossa maahan- muuttajat lukevat selkotekstejä vanhuksille ja vammaisille.

Selkokielen tarve kasvaa

Selkokielen kohderyhmiin kuuluu jopa 750 000 ihmistä, jotka asuvat Suomessa.

Kehitysvammaliiton Selkokeskus on tehnyt uuden arvion siitä, kuinka moni kuuluu selkokielen kohderyhmiin. Arvion mukaan 650 000–750 000 ihmistä hyötyy selkokielestä. Kasvua edelliseen arvioon verrattuna on noin 100 000 ihmistä.

Kasvu johtuu ensinnäkin siitä, että Suomessa asuu yhä enemmän maahanmuuttajia. Selkokieli auttaa, kun he opiskelevat suomen kieltä.

Toiseksi vanhusten määrä kasvaa. Joidenkin vanhusten kielitaito heikkenee esimerkiksi muistisairauden takia. Lisäksi nuorten lukutaito on heikentynyt. Selkokieli saattaa tukea joidenkin nuorten lukemista. Vanhusten ja maahanmuuttajien määrät kasvavat myös tulevaisuudessa.

Mitä mieltä olit jutusta?


Yksi kommentti uutiseen “Selkokielen tarve kasvaa”

  1. Marja

    Olen akateemisesti koulutettu ja tottunut lukemaan. Mielestäni kaikki hyötyvät siitä, että joku miettii, miten ilmaista olennaiset asiat ymmärrettävästi. Mediassa on nykyään niin paljon tietoa, että ongelma on todella saada selvää, mitä oikeasti on meneillään eikä kukaan jaksa ja ehdi selvittää kovin monen asian perusteita riittävästi. Kiitos selkouutisista! Työ on arvokasta ja palvelee kaikkia vammaisista ja maahanmuuttajista kaikenlaisiin ihmisiin. Selkokielen lukeminen on virkistävää ja hyödyllistä ja suosittelen sitä kaikille myös palvelevan viestinnän edistämiseksi. On hyvä miettiä, voisinko viestiä asiani ymmärrettävämmin.