Helsingin suurimmat vieraskieliset ryhmät ovat venäjänkieliset, vironkieliset ja somalinkieliset.

Helsingissä asuu jo 100 000 ulkomailta muuttanutta ihmistä

Helsingissä on 100 000 vieraskielistä asukasta. 15 prosenttia helsinkiläisistä puhuu äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia.

Suurimmat vieraskieliset ryhmät Helsingissä ovat venäjänkieliset, vironkieliset ja somalinkieliset. Arabiaa, persiaa ja vietnamia puhuvien määrä kasvaa nopeasti.

Helsingissä oli vuoden 2018 alussa virallisesti 99 908 ulkomaalaistaustaista asukasta. Vieraskielisten määrä on rikkonut tänä syksynä 100 000 rajan, mutta virallista tilastotietoa siitä ei vielä ole.

Joka seitsemäs ulkomailta

Joka seitsemäs helsinkiläinen on nykyään taustaltaan ulkomaalainen. Ulkomaalaistaustaisista asukkaista lähes 20 prosenttia on kuitenkin syntynyt Suomessa. Heitä kutsutaan toisen sukupolven maahanmuuttajiksi.

Ulkomaalaistaustaisen henkilön molemmat vanhemmat ovat syntyneet muualla kuin Suomessa. He ovat muuttaneet ja jääneet Suomeen asumaan.

Arabiaa puhuvia paljon

Arabiaa puhuvat henkilöt ovat koko Suomessa kolmanneksi suurin vieraskielinen ryhmä. Suomen suurin vieraskielinen ryhmä on venäjänkieliset. Toiseksi suurin ryhmä on vironkieliset.

Suomessa asui vuonna 2017 yli 350 000 vieraskielistä henkilöä.

Lähteet STT, Yle, HS

Mitä mieltä olit jutusta?


Tähän uutiseen ei voi enää lisätä kommentteja.