Helsingissä asuu
100 000 maahanmuuttajaa

Helsingissä
asuu
100 000 ihmistä,
jotka
ovat muuttaneet
Suomeen ulkomailta.
Suurin osa heistä
on muuttanut Suomeen
Venäjältä,
Virosta
tai
Somaliasta.

Lähde: Selkosanomat, Petri Kiuttu
Toimitus: Maija Ylätupa
Valokuvat: Lehtikuva
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki