Welat on kurdi ja suomalainen

Teksti: Markku Juusola
Kuva: Markku Juusola
Uutinen julkaistu: 30.03.2016

Jos Kurdistan itsenäistyy, Welat Nehrillä on kaksi kotimaata, Suomi ja Kurdistan.

Olet Monihelin hallituksen puheenjohtaja. Moniheli on monikulttuuristen järjestöjen yhteistyöverkosto.

Mitä monikulttuurisuus tarkoittaa?

– Kulttuurien moninaisuutta. Yhteiskunnassa on erilaisia kulttuureja, jotka elävät rinnakkain ja sovussa. Mutta yhteiskunta on aidosti monikulttuurinen vain, jos eri kulttuurit voivat vaikuttaa päätöksentekoon. Jos vaikuttamisesta vain puhutaan, mutta sitä ei toteuteta, monikulttuurisuus epäonnistuu.

– Kulttuurien pitää kunnioittaa toisiaan. Mikään kulttuuri ei saa rikkoa lakeja tai ihmisoikeussopimuksia. Kulttuurit oppivat toisiltaan. Haitallisista perinteistä pitää päästä eroon.

– On tärkeää, että maahanmuuttajat vaalivat omaa kieltään ja kulttuuriaan. Oma identiteetti kehittyy, kun ihmisellä on yhteys juuriinsa. Esimerkiksi jos lapsi osaa heikosti äidinkieltään, hänelle voi olla vaikeaa menestyä koulussa ja muualla yhteiskunnassa.

Mitä Moniheli tekee?

– Järjestämme tilaisuuksia ja koulutuksia, jotka tukevat maahanmuuttajien järjestöjen yhteistyötä. Jäseninä on 82 järjestöä, jotka edustavat noin 50 kansallisuutta.

– Toivomme, että monikulttuurisuus näkyy myönteisenä asiana Suomessa. Järjestämme hankkeita ja tapahtumia yhteistyössä eri järjestöjen, ministeriöiden, kuntien, EU:n ja muiden tahojen kanssa. Hankkeissa etsimme esimerkiksi keinoja, joilla maahanmuuttajat kotoutuvat ja työllistyvät paremmin. Yhdessä hankkeessa yritämme lieventää maahanmuuttajien asuntopulaa. Uudessa hankkeessamme ne, jotka ovat jo kotoutuneet, kertovat uusille tulijoille Suomen asioista omalla äidinkielellä.

– Tuemme maahanmuuttajia vaikuttamistyössä ja äänestämisessä. Monet maahanmuuttajat tulevat maista, joissa on lahjontaa ja vähän mahdollisuuksia vaikuttaa. Sen sijaan Suomessa ihmiset voivat vaikuttaa, ja vaalit ovat rehellisiä. Maahanmuuttajien pitää saada enemmän tietoa vaikuttamisesta selkokielellä ja suurimpien ryhmien äidinkielillä.

Mitä eroja on kurdikulttuurilla ja suomalaisella kulttuurilla?

– Kurdit ovat paljon enemmän tekemisissä tuttujen kanssa kuin suomalaiset. Kurdeilla perhe on suuri. Siihen kuuluvat vanhemmat, sisarukset, serkut ja pikkuserkut. Häihin tai hautajaisiin voi tulla satoja tai tuhansia ihmisiä. Yhteisö osallistuu sillä tavalla iloon ja suruun.

– Muutin Suomeen 24 vuotta sitten Itä-Kurdistanista. Alkuvuosina mietin, milloin lähden takaisin. Nyt olen aidosti suomalainen. Elämäni suurin haave on, että Kurdistan itsenäistyy. Kun se tapahtuu, olen onnellinen. Minulla on kaksi kotimaata.

Kommentoi

Voit kirjoittaa mielipiteesi uutisesta kommenttilaatikkoon.

Sinun pitää kirjoittaa myös nimesi tai keksiä nimimerkki.

Nimi tai nimimerkki:

Kommentti:

Tietoturvaseloste (PDF)