Uhanalaisten lintulajien määrä kasvaa

Teksti: Seija Samela, lähde Birdlife
Kuva: Juha Samela
Uutinen julkaistu: 13.04.2022

Suomessa on havaittu melkein 500 lintulajia. Tutkimusten mukaan osa lintulajeista on vähenemässä Suomessa ja muualla Euroopassa. Toisaalta joidenkin lintulajien määrät ovat lisääntyneet.

Lintulajien vähenemiseen on useita syitä. Esimerkiksi tiheä rakentaminen, ilmastonmuutos ja maatalouden vaikutukset vaikeuttavat lintujen pesintää ja lisääntymistä. Muuttolinnuille erityisesti Välimeren alue on vaarallinen, koska siellä tapetaan lintuja laittomasti.

Keltasirkku oli ennen yleinen lintu Suomessa, mutta nykyisin se on harvinainen. Keltasirkut lentävät talveksi Aasiaan, missä niitä pyydystetään ruoaksi. Lintuja yritetään suojella sopimuksella, joka kieltää pyydystämisen. Kaikissa maissa sopimusta ei kuitenkaan noudateta.

Muutokset ympäristössä vaikuttavat lintujen määrään

Lintujen täytyy sopeutua ympäristön muutoksiin tai siirtyä muualle. Esimerkiksi metsien hakkuut ovat haitallisia metsälinnuille, kuten hömötiaiselle. Hömötiaisen on vaikea sopeutua ympäristön muutoksiin. Siksi niiden määrä on vähentynyt huolestuttavasti.

Metsien hoidossa pitäisi huomioida se, että linnuilla olisi mahdollisuus pesiä. Lintujen pesäpuita voidaan suojella, ja linnuille voidaan rakentaa linnunpönttöjä.

Kuvassa on räkättirastas. Räkättirastas on oppinut sopeutumaan ympäristön muutoksiin.

Sopeutuminen auttaa lintuja selviytymään

Useat tavalliset linnut on luokiteltu Suomessa uhanalaisiksi lajeiksi. Esimerkiksi varpunen ja naurulokki ovat vaarassa kadota Suomen luonnosta.

Sopeutuminen uuteen ympäristöön auttaa lintulajeja säilymään ja lisääntymään. Räkättirastas on hyvä esimerkki linnusta, joka on oppinut sopeutumaan erilaisiin ympäristöihin. Se viihtyy pihoilla ja puutarhoissa ja löytää helposti ruokaa.

Myös varikset ja harakat viihtyvät luonnossa ja kaupungissa. Esimerkiksi varis osaa etsiä ruokaa roskapöntöistä ja ravintoloiden terasseilta.

Hyönteiset ovat lintujen herkkua

Kaikki lintulajit ruokkivat poikasensa hyönteisillä. Linnunpoikanen tarvitsee paljon hyönteisiä, jotta se voi kasvaa ja kehittyä.

Esimerkiksi rantasipi on hyönteissyöjä. Se elää vesistöjen lähellä kosteikoilla ja rannoilla. Kosteikkoja suojelemalla autetaan useita lintulajeja.

Kuvassa on valkoposkihanhia. Valkoposkihanhet ovat yleensä rauhallisia. Hanhet voivat kuitenkin käyttäytyä vihaisesti, kun ne puolustavat pesäänsä ja poikasiaan.

Valkoposkihanhet viihtyvät pääkaupunkiseudulla

Valkoposkihanhien määrä on lisääntynyt Suomessa nopeasti. Ennen valkoposkihanhet pysähtyivät muuttomatkalla vain lepäämään Suomessa. Nykyään osa niistä pesii Suomessa pysyvästi. Keväällä ja kesällä pääkaupunkiseudun puistoissa on paljon valkoposkihanhia.

Koska valkoposkihanhia on niin paljon, niistä on myös haittaa kaupungeissa. Esimerkiksi puistoissa on paljon hanhien ulosteita. Hanhilaumat myös syövät pelloilta ruohoa, joka on tarkoitettu karjan rehuksi. Valkoposkihanhi on kuitenkin rauhoitettu laji, eli sitä ei saa metsästää tai häiritä.

Ilmastonmuutos on uhka linnuille

Kun torjumme ilmastonmuutosta, suojelemme samalla myös luontoa ja lintuja. Kun huolehdimme luonnon monimuotoisuudesta, eri lintulajit pystyvät löytämään ravintoa ja pesimään. Monimuotoisessa luonnossa on paljon eri eläin- ja kasvilajeja.

KUvassa on västäräkki. Västäräkki on rauhoitettu lintulaji, joka syö hyönteisiä.

Kommentoi

Voit kirjoittaa mielipiteesi uutisesta kommenttilaatikkoon.

Sinun pitää kirjoittaa myös nimesi tai keksiä nimimerkki.

Nimi tai nimimerkki:

Kommentti:

Tietoturvaseloste (PDF)