Teknologia auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

Teksti: Matti Välimäki
Kuva: Shutterstock, Lehtikuva
Uutinen julkaistu: 14.04.2022

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii, että otamme käyttöön uutta päästötöntä tekniikkaa. Tätä on jo paljon saatavilla.

Ilmasto lämpenee. Tämä johtuu ennen kaikkea ihmisten toiminnasta, esimerkiksi teollisuudesta ja liikenteestä. Päästämme ilmakehään paljon hiilidioksidia ja muita kasvihuonekaasuja.

Kasvihuonekaasujen eli päästöjen määrää pitää vähentää, jotta ilmastonmuutosta voidaan hillitä.

Energiateollisuudessa, muussa teollisuudessa ja liikenteessä, pitää siirtyä käyttämään tekniikkaa, joka tuottaa päästöjä vain vähän tai ei ollenkaan.

Tekniikan tohtori Kirsi Kotilainen kertoo, että päästötöntä tekniikkaa on olemassa jo paljon.

– Tärkeää on, että päästötöntä tekniikkaa otetaan käyttöön. Poliitikkojen pitää esimerkiksi tehdä oikeita päätöksiä.

Kirsi Kotilainen työskentelee teknologian tutkimuskeskus VTT:ssä. VTT kehittää ja kokeilee uusia päästöttömiä teknologioita.

Puhtaampaa energiaa

Päästötöntä energiaa voidaan tuottaa monilla eri tavoilla.

Päästöttömän sähkön käyttö yleistyy

Kivihiilen, öljyn ja muiden fossiilisten polttoaineiden polttamisesta syntyy paljon hiilidioksidipäästöjä. Siksi fossiilisia polttoaineita pitää käyttää vähemmän ja päästötöntä sähköä enemmän.

– Jos sähkö on valmistettu esimerkiksi tuulivoimalla tai aurinkovoimalla, siitä ei aiheudu päästöjä, Kotilainen kertoo.

Sähköä käytetäänkin nykyään aiempaa enemmän teollisuudessa. Myös liikenteessä käytetään yhä enemmän sähköä, kun sähköautot yleistyvät.

Tuulivoima on suosittua

Tuulivoimalla voidaan tuottaa päästötöntä ja uusiutuvaa sähköä. Suomessakin rakennetaan nykyään paljon tuulivoimaloita.

– Tuulivoimaloiden avulla voidaan nykyään tehdä sähköä varsin edullisesti. Tuulivoimaloiden rakentamiseen ei tarvita enää nykyään valtion tukea.

Aurinkopaneeleja on yhä useammalla katolla

Myös aurinkovoimalla voidaan tuottaa päästötöntä ja uusiutuvaa sähköä. Esimerkiksi omakotitalojen katolle voidaan asentaa aurinkopaneelit, joiden avulla sähköä tuotetaan.

Asukkaat voivat käyttää sähköä itse ja myydä ylimääräisen sähkön sähköverkkoon.

– Aurinkopaneelit ovat kehittyneet ja niiden hinnat ovat laskeneet. Aurinkovoima on yleistynyt voimakkaasti myös Suomessa, Kotilainen kertoo.

Vetyä voidaan tehdä vedestä sähkön avulla.

Vety on kiinnostava tulevaisuuden energialähde

Tällä hetkellä tutkitaan paljon, miten vetyä voitaisiin hyödyntää energialähteenä.

Vety on maailman yleisin alkuaine. Sitä on esimerkiksi vedessä. Vety voidaan erotella vedestä sähkön avulla.

Sähköä on vaikea varastoida. Jos sähköä saadaan paljon, ylimääräisen sähkön avulla vedestä voidaan tehdä vetyä. Vety pystytään varastoimaan ja käyttämään myöhemmin.

– Vetyä voidaan käyttää energia-lähteenä esimerkiksi vetyautoissa. Vetyauton pakoputkesta ei tule lainkaan pakokaasua vaan vain puhdasta vettä.

Biopolttoaineita saadaan jätteistä

Viime vuosina on kehitetty paljon erilaisia biopolttoaineita. Niissä hyödynnetään raaka-aineena esimerkiksi jätteitä tai puuta, jotka ovat uusiutuvia energialähteitä.

Biopolttoaineilla pyritään korvaamaan tai vähentämään öljyn käyttöä. Lisäksi on hyvä, että jätteitä voidaan hyödyntää.

Biopolttoaineet ovat ympäristön kannalta parempi vaihtoehto kuin öljy. Päästöjä syntyy kuitenkin myös silloin, kun biopolttoaineita poltetaan.

Myös ydinvoima on päästötöntä

Ydinvoima on energiamuoto, joka ei tuota hiilidioksidipäästöjä eikä kiihdytä ilmastonmuutosta. Monet maat ovat kuitenkin luopuneet tai luopumassa ydinvoimasta. Ne pelkäävät erityisesti ydinvoimalaonnettomuuksia, joissa ympäristöön voi päästä vaarallista säteilyä.

Ydinvoimalaonnettomuuksia on tapahtunut esimerkiksi vuonna 1986 Ukrainan Tsernobylissä ja vuonna 2011 Japanin Fukushimassa.

Suomessa on ydinvoimaloita Loviisassa sekä Rauman lähellä, Eurajoella. Uutta ydinvoimalaa rakennetaan myös Pohjanmaalle Pyhäjoelle. Säteilyturvakeskus STUK valvoo suomalaisten ydinvoimaloiden turvallisuutta.

Olkiluodon ydinvoimalat tuottavat päästötöntä sähköä.

Kommentoi

Voit kirjoittaa mielipiteesi uutisesta kommenttilaatikkoon.

Sinun pitää kirjoittaa myös nimesi tai keksiä nimimerkki.

Nimi tai nimimerkki:

Kommentti:

Tietoturvaseloste (PDF)