Tärkeät tunteet

Teksti: Eeva Grönstrand
Kuva: Eeva Grönstrand
Uutinen julkaistu: 26.06.2018

Tunteet ovat tärkeä osa ihmisten elämää. Jarkko Rantanen on psykologi, joka käy työpaikoilla puhumassa tunteista.

Miksi tunteista puhuminen on tärkeää?

– Tunteet vaikuttavat kaikkeen toimintaamme. Silti tunteista puhutaan vähän. Erityisen vähän tunteista puhutaan työpaikoilla. Tunteista kuitenkin kannattaisi puhua enemmän, sillä keskustelu lisää ihmisen hyvinvointia. Myös kiinnostus työtä kohtaan lisääntyy. Tutkimusten mukaan työn tuottavuus lisääntyy, jos ilmapiiri työpaikalla on hyvä ja tunteista puhutaan avoimesti. On helpompi hengittää, kun ilmapiiri työpaikalla kevenee.

– Jos tunteista ei puhuta, se voi aiheuttaa stressiä. Siksi ihmiset eivät viihdy työssään. Huonossa työilmapiirissä työntekijät voivat tuntea, että heidän työpanoksensa ei ole riittävän hyvä. Tällaiset ajatukset kuormittavat mieltä ja ihmiset väsyvät. Edes pitkä loma ei välttämättä poista väsymystä. Eräs keino ongelman ratkaisemiseksi on omien tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen.

Kuinka tunteita voi oppia tunnistamaan?

– Omia tunteita voi oppia havaitsemaan. Tarkkaile ensin omia tunteitasi. Kysy itseltäsi heti aamulla, miltä minusta tuntuu juuri nyt? Kaikille tunteille ei ole omaa nimeä. Silti on tärkeää, että niiden olemassaolo tunnistetaan. Tarkkaile myös sitä, millaisia tunteita työympäristöstä löytyy. Kuuluuko työpaikalla naurua? Entä vihaista mutinaa?

Kuinka tunneilmastoa työpaikoilla voidaan parantaa?

– Tässä asiassa johtajilla on suuri vastuu. Tunneilmaston korjaaminen on luontevinta aloittaa johtoryhmästä. Sen jälkeen tilanne voidaan korjata myös työntekijöiden keskuudessa. Toisaalta muutoksen ei aina tarvitse tulla ylhäältä. Myös jokainen työntekijä rakentaa tunneilmapiiriä omalta osaltaan. Jo pelkkä hymy voi muuttaa tilannetta.

– Tunnejohtaminen ei ole pelleilyä. Sen avulla korostetaan, että olemme töissä. Meistä tuntuu kokoajan joltain. Tämän asian huomaaminen ja kunnioittaminen on tärkeää. Kaikenlaisten tunteiden tunteminen on täysin normaalia. Monet ovat helpottuneita, kun he tajuavat että muillakin on samanlaisia tunteita.

Pitäisikö töissä puhua vain työasioista?

– Ei, sillä silloin työtoverit eivät tutustu toisiinsa. Sellaisessa tilanteessa työilmapiiri kapeutuu ja siitä jää puuttumaan inhimillisyyttä. Jos työpaikalla puhutaan aina vain työstä, työntekijät voivat tuntea olevansa pelkkiä nappuloita tai koneen osia.

– On tärkeää, että ihmiset voivat tuntea työpaikalla olevansa turvassa. Silloin he uskaltavat olla vapaasti sitä, mitä ovat kaikkine ominaisuuksineen. Tällainen tunneilmasto voi syntyä, kun työtoverit tuntevat toisensa myös ihmisinä eikä pelkästään työtovereina.

Mikä on hyvää palautetta?

– Myönteisen palautteen antaminen on erittäin tärkeää. Usein ei kuitenkaan ymmärretä, että myönteisellä palautteella on suuri merkitys. Kaikki ihmiset haluavat, että heitä arvostetaan, heidät nähdään ja heitä kuunnellaan. Kukaan ei kuitenkaan vaihda työpaikkaa siitä syystä, että häntä on kehuttu liikaa aiemmassa työpaikassa.

Kommentoi

Voit kirjoittaa mielipiteesi uutisesta kommenttilaatikkoon.

Sinun pitää kirjoittaa myös nimesi tai keksiä nimimerkki.

Nimi tai nimimerkki:

Kommentti:

Tietoturvaseloste (PDF)