Oppimisvaikeuksia on monenlaisia

Teksti: Asta Pippola
Kuva: Kristian Isotalo
Uutinen julkaistu: 01.06.2021

Heli Turja kertoo, mitä oppimisvaikeudet ovat. Hän kertoo myös, millaista tukea vaikeuksiin voi saada. Heli Turja on Erilaisten oppijoiden liiton verkosto- ja viestintäkoordinaattori.

Mitä oppimisvaikeudet ovat?

Monilla ihmisillä on oppimisvaikeuksia. Joskus lapsi oppii lukemaan tai kirjoittamaan hyvin hitaasti. Joskus lukemisen ymmärtäminen on vaikeaa. Myös matematiikka, kielten opiskelu tai tietokoneen käyttäminen voi olla vaikeaa.

Ongelmia voi olla myös hahmottamisessa ja keskittymisessä. Oppimisvaikeuksiin kuuluvat myös monet muut diagnoosit, kuten autismi ja ADHD.

Oppimisvaikeudet ovat perinnöllisiä ja pysyviä, koska aivoissa on jokin synnynnäinen poikkeavuus. Ihminen voi olla hyvin lahjakas, vaikka hänellä olisi oppimisvaikeus. Oppimisvaikeuksia on 10-20 prosentilla ihmisistä.

Miten oppimisvaikeus näkyy?

Pienten lasten kanssa työtä tekevät ammatti-ihmiset saattavat huomata lapsen oppimisvaikeuden. Neuvolassa, päiväkodissa tai koulussa osataan kiinnittää huomio tiettyihin asioihin, jotka voivat kertoa oppimisvaikeudesta.

Joskus oppimistulokset ovat huonoja, vaikka lapsi käyttäisi kotona paljon aikaa läksyihin. Lapsi voi olla myös koulupäivän jälkeen hyvin väsynyt. Koulunkäynti voi olla vastenmielistä, koska jotkin asiat tuntuvat lapsesta liian vaikeilta. Lapsi ei mielellään ala tehdä asioita, jotka tuntuvat vaikeilta.

Vaikeudet näkyvät koko elämän ajan kaikissa opinnoissa. Ihminen voi tarvita tukea esimerkiksi työelämässä ja arjen ihmissuhteissa. Joskus oppimisvaikeus huomataan vasta aikuisena. Lahjakas ja kekseliäs lapsi on voinut oppia selviytymään vaikeuden kanssa.

Miten lapselle saa apua?

Jos epäilee lapsella oppimisvaikeutta, voi alkaa pohtia yhdessä opettajan kanssa, mistä vaikeudet johtuvat. Lapsi voi esimerkiksi osallistua koulun järjestämään luki-seulaan, jonka perusteella saa lähetteen luki-testiin. Luki-testin avulla selvitetään, onko lapsella oppimisvaikeus.

Kouluterveyden kautta voi päästä neuropsykologille, joka tekee lisätutkimuksia. Lähetteen tutkimuksiin voi saada yleislääkäriltä. On myös yksityisiä maksullisia testaajia.

Verkossa on erilaisia kysymyksiä, joita voi käyttää. Aina testitulos ei ole luotettava, koska tilapäinen väsymys voi vaikuttaa. Kannattaa etsiä lisätietoa ja kysyä koulusta apua.

Miten aikuinen saa apua?

Myös aikuinen voi päästä testiin. Lisäksi aikuisille on vertaistukiryhmiä, joista saa apua oppimisvaikeuksiin. Näitä ryhmiä tarjoavat Erilaiset oppijat -liiton aluejärjestöt, joihin voi ottaa yhteyttä. Aluejärjestöjä on eri puolilla Suomea.

Oppimisen olohuone on aikuisille suunnattu toimintamalli. Apua ja neuvoa voi kysyä sieltä. Työ sujuvaksi -sivusto on tarkoitettu auttamaan työelämässä.

Voi myös kokeilla itse, olisiko erilaisista valmiina olevista apuvälineistä hyötyä. Esimerkiksi digitaaliset helppokäyttötoiminnot voivat olla avuksi lukemisessa ja kirjoittamisessa. Niiden käyttöä pitää harjoitella kärsivällisesti.

Jos äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi?

Satakieliset on valtakunnallinen aluejärjestö, joka auttaa erikielisiä ihmisiä. Jos äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, Satakielisistä voi kysyä apua. Joskus on vaikea tietää, onko kyseessä oppimisvaikeus vai johtuvatko ongelmat jostain muusta.

Mitä hyötyä luki-lausunnosta voi olla?

Luki-lausunnosta käy ilmi, missä lukemisen vaikeudet ovat.  Lausunnon avulla voi saada apua uusiin opintoihin. Esimerkiksi koetilanteessa voi saada lisäaikaa tai hiljaisen tilan. Koulusta saa lisätietoa.

Joskus myös kuntoutus voi olla tarpeen. Siitä saa lisätietoa lääkäriltä, joka kirjoitti lausunnon. Oppimisen apuvälineistä saa lisätietoa Erilaisten oppijoiden liitosta. Palvelu on ilmaista.

Lue lisää

 

2 kommenttia artikkeliin ”Oppimisvaikeuksia on monenlaisia”

Kommentoi

Voit kirjoittaa mielipiteesi uutisesta kommenttilaatikkoon.

Sinun pitää kirjoittaa myös nimesi tai keksiä nimimerkki.

Nimi tai nimimerkki:

Kommentti:

Tietoturvaseloste (PDF)