Omaishoitajien puolella

Teksti: Petri Kiuttu
Kuva: Petri Kiuttu
Uutinen julkaistu: 27.08.2013

Merja Salanko-Vuorela toimi yli 20 vuotta Omaishoitajat ja läheiset -liitossa. Eikä työ lopu, vaikka eläkeikä koittaa.
– Tällainen työ ei lopu ikinä.

Sosiaalineuvos Merja Salanko-Vuorela jää eläkkeelle elokuun lopussa. Salanko-Vuorela toimi pitkään Omaishoitajat ja läheiset -liiton toiminnanjohtajana. Salanko-Vuorelan mukaan omaishoitajien määrää halutaan kasvattaa. Suomessa on 300 000 omaishoitajaa. Heidän läheisensä ei selviä ilman toisen ihmisen apua kotona. Omaishoitajista 60 000 on tehnyt kunnan kanssa sopimuksen, jonka perusteella he saavat korvausta työstään. Kotihoidon vaihtoehtona olisi laitoshoito, jos hoidettavat eivät kykene itsenäiseen elämään kotona. Yli miljoona suomalaista hoitaa läheistään.

Olet toiminut järjestöissä 40 vuotta. Mitkä ovat tärkeimmät asiat, jotka olet saanut aikaan omaishoitajien hyväksi?

– Olen järjestön perustajajäseniä. Lähdimme liikkeelle pienestä. Nykyisin paikallisyhdistyksiä on 70. Paikallisyhdistysten verkosto on mielestäni tärkeä asia. Omaishoitaminen on tullut ihmisille tutummaksi asiaksi. Samalla omaishoitajien oma itsetunto on noussut ja asema parantunut.

Tarvitaanko omaishoitajia tulevaisuudessa entistä enemmän?

– Kyllä, koska palveluita ajetaan alas ja samalla väestö ikääntyy. Omaishoitajien liitto ehdottaa, että Suomeen saataisiin joka vuosi pari tuhatta uutta omaishoitajaa, joilla on sopimus kunnan kanssa. Ihmiset ovat onneksi rohkaistuneet vaatimaan ja hakemaan heille kuuluvia oikeuksia ja etuuksia. – Ihmiset eivät kuitenkaan edelleenkään aina osaa hakea tukia. Erityisesti eri kulttuureista tulevat maahanmuuttajat eivät aina osaa hakea tukia. He eivät ehkä ymmärrä tarpeeksi suomalaisen yhteiskunnan toimintamallia. Maahanmuuttajien kotouttamiseen pitäisi kuulua tietopaketti omaishoidosta.

Minkä ikäisiä omaishoitajat ovat?

– Yhä iäkkäämmät toimivat nykyään omaishoitajina. Toisaalta omaishoitajina on myös nuoria vammaisten lasten vanhempia. Kuitenkin jopa neljännes omaishoitajista on täyttänyt jo 75 vuotta. Omaishoitaja huolehtii usein iäkkäästä puolisostaan.

Minkälainen omaishoidon tilanne on Suomessa nykyisin?

– Jos sitä verrataan muun Euroopan tasoon, tilanne on hyvä. Suomen lisäksi ei ole monta maata, jossa sekä omaiset että hoidettavat saavat tukea.

– Koulutusta täytyy lisätä jatkossa. Omaishoitaja ei ole pelkkä hoidettavan ihmisen jatke ja asiakas, vaan hänellä on oma arvonsa työssä. Asennekasvatusta tarvitaan Suomessakin vielä paljon.

Kommentoi

Voit kirjoittaa mielipiteesi uutisesta kommenttilaatikkoon.

Sinun pitää kirjoittaa myös nimesi tai keksiä nimimerkki.

Nimi tai nimimerkki:

Kommentti:

Tietoturvaseloste (PDF)