Kuvassa on kaksi afrikkalaista sarvikuonoa. Niitä metsästetään liian paljon.

Yksi uhanalaisista eläinlajeista on afrikkalainen sarvikuono. Sitä metsästetään liian paljon.

Eläinten määrä vähenee nopeasti

Maailman luonnonsäätiön selvityksen mukaan monia eläimiä on enää puolet siitä määrästä, joka niitä oli 40 vuotta sitten.

Maailman luonnonsäätiö WWF julkaisee kahden vuoden välein selvityksen, jossa mitataan selkärankaisten eläinten kuten nisäkkäiden, lintujen ja kalojen määriä. Siinä tarkastellaan eläinyksilöiden, ei lajien määrää.

Uusimman selvityksen mukaan selkärankaisten eläinten määrä maailmassa on tällä hetkellä enää alle puolet siitä, mitä se oli vuonna 1970.

Eniten eläinten määrät ovat vähentyneet Latinalaisessa Amerikassa. Lauhkealla ilmastovyöhykkeellä selkärankaisten määrä on laskenut hieman vähemmän kuin lämpimämmillä alueilla.

Suomi kuuluu lauhkeaan vyöhykkeeseen. Eniten eläimet ovat vähentyneet järvistä ja joista.

Selvityksen mukaan vähenemiseen on useita syitä. Syitä ovat eläinten elinympäristöjen pilaantuminen ja katoaminen sekä liiallinen kalastus ja metsästys.
Myös ilmastonmuutos on vaikeuttanut eläinten asemaa.

WWF:n selvitykseen kuului reilut 3 000 eläinlajia.

Lähde STT

Mitä mieltä olit jutusta?


Tähän uutiseen ei voi enää lisätä kommentteja.