Suomen pankin pääjohtaja Erkki Liikanen kehotti viime viikolla päättäjiä yhteisiin toimiin talouden turvaamiseksi.

Suomen pankin pääjohtaja Erkki Liikanen kehotti viime viikolla päättäjiä yhteisiin toimiin talouden turvaamiseksi.

Synkkä taloustilanne huolestuttaa

Suomen talous on mennyt huonoon suuntaan tänä vuonna. Tuotanto romahti monella alalla jo talvella.

Erityisen huolestuttavaa kehitys on sähkö- ja elektroniikka-teollisuudessa. Teollisuuden tuotanto on laskenut kaikilla muilla aloilla paitsi elintarvike-teollisuudessa. Heikko tilanne näkyy selvästi myös paperi- ja metalliteollisuudessa sekä rakentamisessa. Suomen talous on taantumassa. Jopa laman merkkejä on ilmassa.

Suomen Pankki heikensi taloustilanteen ennustettaan huomattavasti. Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen mukaan talouden heikkeneminen näkyy julkisten alojen palveluissa.

Liikanen uskoo, että Suomen talous kasvaa hyvin niukasti lähivuosina. Samalla työttömyys lisääntyy. Kuluttajien ostovoima pienenee. Hinnat siis nousevat nopeampaan tahtiin kuin palkat. Suomessa oli työttömänä huhtikuussa 8,2 prosenttia työvoimasta.

Liikanen toivoo hallituksen, opposition ja järjestöjen tekevän yhteistyötä talouden tasa- painottamiseksi.

Pääministeri Jyrki Katainen kutsui kaikki merkittävät päättäjät yhteiseen keskusteluun.

Hankala taloudellinen tilanne tietää hallitukselle vaikeita aikoja. Valtion velkaantuminen pitäisi saada kuriin viimeistään vuonna 2015. Hallitus joutuu varmaankin leikkaamaan lisää menoja ja kiristämään verotusta. Suomen vaikeuksien taustalla on Euroopan taloudellinen kriisi.

Mitä mieltä olit jutusta?


Tähän uutiseen ei voi enää lisätä kommentteja.