Tervetuloa
pirteä ja viisas
vanhuus

Joka viides
suomalainen
on
yli 65-vuotias ja eläkkeellä.
Mutta onko
vanhuus
hyvä vai huono asia?
Kun ihminen vanhenee,
hän kuntonsa yleensä heikkenee.
Lisääntyvä avun tarve
koetaan usein huonona asiana.
Mutta vanhuuteen liittyy
myös paljon hyvää!
Kun ihminen on elänyt pitkään,
hänelle on kertynyt sellaista elämänkokemusta,
jota
nuorella ihmisellä
ei vielä ole.
Ihmisen ajattelu
kehittyy nimittäin
elämänkokemusten myötä.
Vanhoilla ihmisillä
onkin paljon viisautta,
ja
he tuntevat itsensä hyvin.

Lähde: Selkosanomat
Toimitus: Maija Ylätupa
Valokuvat: Lehtikuva
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki