Vuoden turha tavara
löytyy
elektroniikasta

Suomen Luonto -lehden
lukijat
valitsivat
vuoden 2019
turhan tavaran eli turhakkeen.
Vuoden 2019
turhia tavaroita ovat
kaikki sellaiset laitteet,
joita ei voi huoltaa ja korjata.
Kun
korjauskelvoton laite
menee rikki,
siitä tulee jätettä.
Ja se on huono asia
luonnon kannalta.
Euroopan unioni
aikoo kieltää
korjauskelvottomat laitteet
vuonna 2021.
Sen jälkeen
kaupat saavat myydä
ainoastaan laitteita,
jotka
voi huoltaa ja korjata.

Lähde: Selkosanomat, Maria Österlund
Toimitus: Maija Ylätupa
Valokuvat: Lehtikuva; Suomenluonto.fi
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki