Kansanedustaja
on huolestunut
säästöistä

Pekka Haavisto
on
kansanedustaja ja tunnettu poliitikko.
Haavisto
on huolestunut
Suomen
heikosta taloustilanteesta.
Hän ei kuitenkaan pidä
hallituksen päätöksestä
säästää
perusopetuksesta
ja
koulutuksesta.
Pekka Haavisto
työskentelee myös kansainvälisissä
rauhantehtävissä.
Hän ihmettelee
hallituksen päätöstä, jonka mukaan
rahaa vähennetään
myös kehitysavusta.
Hän muistuttaa,
että kehitysavun tarkoitus on
auttaa ihmisiä kriisialueilla niin,
että ihmiset eivät
joudu lähtemään kotimaastaan
tai
hakemaan turvapaikkaa.
Haaviston mukaan
Suomi on hoitanut
pakolaisasiat
sopimusten mukaan.
Hänen mielestään
Suomeen tulevat pakolaiset
pitää jakaa kahteen ryhmään sen perusteella,
tarvitsevatko he turvapaikkaa vai eivät.

Lähde: Selkosanomat
Toimitus: Maija Ylätupa
Valokuvat: Kaisa Kaatra
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki