Tulosta tukikuvat

Kuvatyökalu

Kiistaa saamelaiskäräjälaista

Suomessa asuu 8000 saamelaista.
Saamelaiskäräjät kertovat saamelaisten mielipiteen eduskunnalle,
kun Suomeen säädetään lakeja, jotka koskevat saamelaisia.
Saamelaisten mielipide on erittäin tärkeä, kun viranomaiset päättävät
esimerkiksi maankäytöstä saamelaisalueella.
Monet saamelaiset saavat palkkansa ja elantonsa poronhoidosta ja kalastuksesta.
Suomen hallitus valmistelee uutta lakia saamelaiskäräjistä.
Lain valmistelussa on kiistaa siitä, kuka on saamelainen ja voi osallistua saamelaiskäräjille.

Lähde: Selkosanomat, Maria Österlund
Toimitus: Maija Ylätupa
Valokuvat: Lehtikuva
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki, muokkaus: Papunet