Tulosta tukikuvat

Kuvatyökalu

Ilmoitus äänioikeudesta kertoo äänestyspaikan

Kuntavaalit ovat 9. huhtikuuta.
Kuntavaaleissa valitaan valtuuston jäsenet Suomen kuntiin.
Kuntavaaleissa voi äänestää, jos on saanut postissa ilmoituksen äänioikeudesta.
Ilmoituksessa kerrotaan äänestyspaikka ja vaalipäivä.
Vaaleissa voi äänestää myös ennen vaalipäivää.
Ennakkoäänestys on 29.4.- 4.4.

Lähde: Selkosanomat
Toimitus: Maija Ylätupa
Valokuvat: Lehtikuva
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki