Huonoa
hoitoa
hoivakodeissa

Viranomaiset
sulkivat
Esperi-yrityksen hoivakodin
Kristiinankaupungissa.
Viranomaiset epäilevät,
että
yksi asukkaista kuoli
hoitovirheen takia.
Hoivakodissa asuu
vanhoja ihmisiä,
jotka
tarvitsevat paljon apua.
Hoitajia
on liian vähän.
Nyt
Esperi
aikoo palkata
enemmän
hoitajia
hoivakoteihinsa.
Myös muut hoivakodit
ovat saaneet varoituksia
huonon hoidon
tai
huonon kohtelun takia.
Jos sinua
kohdellaan
tai
hoidetaan huonosti,
kerro siitä läheisellesi
ja
tehkää valitus Valviralle.
Valviran
työntekijät valvovat ja tarkastavat
hoivakoteja.

Lähde: Selkosanomat, Markku Juusola
Toimitus: Maija Ylätupa
Valokuvat: Lehtikuva
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki, logot: Wikipedia, Valvira.fi