Kehitysvammaiset nuoret palkkatöihin

Rosa Hyvönen
on mukana
Kehitysvammaliiton
Palkkaa mut
-kampanjassa.
Hän
haluaa tehdä työtä, josta saa palkkaa.
Rosa
on työvalmennuksessa
Aula-työkodin
keittiölinjalla.
Hän
tarjoilee lounasannoksia,
tekee salaattia
ja
tiskaa.
Hän harjoittelee myös leipomista,
ompelemista
ja
siistimistä.
Palkkaa mut!
-kampanja
kerää rahaa
ja
välittää tietoa,
jotta
kehitysvammaiset nuoret
saisivat töitä.

Lähde: Selkosanomat
Toimitus: Maija Ylätupa
Valokuvat: Kehistysvammaliitto, Pekka Elomaa
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki, Aula-työkoti (logo), Kehitysvammaliitto (logo)