Ilmoitus äänioikeudesta
kertoo äänestyspaikan

Kuntavaalit
ovat
9. huhtikuuta.
Kuntavaaleissa
valitaan
valtuuston jäsenet
Suomen kuntiin.
Kuntavaaleissa voi äänestää,
jos on saanut kotiin ilmoituksen äänioikeudesta.
Ilmoituksessa
kerrotaan jokaisen
äänestyspaikka
ja
äänestyspäivä.
Vaaleissa
voi äänestää
myös ennen
vaalipäivää.
Ennakkoäänestys
alkaa 29. maaliskuuta
ja
päättyy 4. huhtikuuta.

Lähde: Selkosanomat
Toimitus: Maija Ylätupa
Valokuvat: Lehtikuva
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki