Ilmaston lämpenemistä
hillitään

YK:n eli Yhdistyneiden kansakuntien
ilmastokokous on käynnissä
Marokossa.
Kokouksessa
mietitään keinoja,
joilla ilmaston
haitallista lämpenemistä
voidaan hillitä.
Yksi keinoista
on
päästöjen
vähentäminen.
Suomen hallitus
suunnittelee
päästöjen vähentämistä.
Hallitus
aikoo säätää lain,
joka kieltää
kivihiilen käytön
vuoden 2030
jälkeen.
Sen sijaan
tuulivoimaa
ja
aurinkovoimaa
aiotaan lisätä
energiantuotannossa.

Lähde: Selkosanomat, Markku Juusola
Toimitus: Maija Ylätupa
Valokuvat: Lehtikuva
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki