Suomalainen
satelliitti
putosi maahan

Avaruudessa ollut
suomalainen
Aalto 2 -satelliitti
on pudonnut maahan
ja
tuhoutunut.
Aalto 2 -satelliitti
lähti
avaruuteen
vuonna 2017.
Sen
oli tarkoitus
tutkia
revontulia.
Avaruudessa
on vielä
kaksi satelliittia
Suomesta.
Aalto 1 -satelliitti
tutkii
aurinkoa
ja
Suomi 100 -satelliitti
tutkii
revontulia.

Lähde: Selkosanomat, Markku Juusola
Toimitus: Maija Ylätupa
Valokuvat: Lehtikuva
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki