Kuiskaaja
auttaa
näyttelijää

Teatterissa
kuiskaaja
auttaa,
jos
näyttelijä
unohtaa
vuorosanansa.
Kuiskaajalla
pitää olla
selkeä
ääni
ja
kärsivällisyyttä.
Jos
näyttelijä
unohtaa
vuorosanansa,
kuiskaaja
sanoo
vuorosanan
alkuosan.
Kuiskaaja
istuu
näyttämön sivussa.
Yleisö
ei näe
kuiskaajaa.

Lähde: Selkosanomat, Markku Juusola
Toimitus: Veera Nuutinen
Valokuvat: Lehtikuva
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki