Elina Pekkarinen
puolustaa lasten oikeuksia

Elina Pekkarinen
tekee työtä
lasten
oikeuksien puolesta.
Hän
on
lapsiasiavaltuutettu.
Elina Pekkarinen
valvoo,
että
lasten ja nuorten
elämä
Suomessa
on
hyvää
ja
turvallista.
Hyvään elämään kuuluvat
esimerkiksi
leikki
ja
lepo.
Lue lisää

Lähde: Selkosanomat, Ella Airaksinen
Toimitus: Maija Ylätupa
Valokuvat: Kaisa Kaatra
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki