Tulosta tukikuvat

Kuvatyökalu

Tyttöjen ja poikien tasa-arvo kouluissa etenee

Opetushallituksen uusien ohjeiden mukaan
tyttöjä ja poikia on kohdeltava opetuksessa tasa-arvoisesti.
Tyttöjä ja poikia ei saa jakaa ryhmiin sukupuolen perusteella.
Opetuksessa ei saa puhua esimerkiksi tyttöjen ja poikien käsitöistä,
vaan on puhuttava tekstiili-, metalli- ja puutöistä,
joihin osallistuu sekä tyttöjä että poikia.

Lähde: Selkosanomat
Toimitus: Maija Ylätupa
Valokuvat: Lehtikuva, logo: Opetushallitus
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki