Tulosta tukikuvat

Kuvatyökalu

Taloustieteen Nobel Suomeen

Suomalainen Bengt Holmström ja brittiläinen Oliver Hart
saavat Nobelin taloustieteen palkinnon.
Holmström ja Hart tutkivat sopimuksia,
jotka vaikuttavat taloudellisiin asioihin yhteiskunnassa.
He kehittivät teorian, jonka mukaan osapuolet voivat laatia sopimuksen niin,
että molemmat hyötyvät.
Sopimusteoriaa voidaan soveltaa esimerkiksi työn palkitsemiseen tuloksen mukaan
tai vakuutussopimuksiin.

Lähde: Selkosanomat
Toimitus: Maija Ylätupa
Valokuvat: Lehtikuva
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki