Tulosta tukikuvat

Kuvatyökalu

Suomi on demokraattinen maa

Suomessa on kansanvalta eli demokratia.
Suomessa kansalaiset valitsevat vaaleissa eduskunnan ja presidentin.
Suomessa ihmiset saavat olla eri mieltä asioista ja osoittaa mieltä.
Ihmiset ovat tasa-arvioisia ja laki on sama kaikille.
Suomessa toimittajat voivat kertoa lehdissä ja televisiossa kaikista asioista.
Demokratian vastakohta on diktatuuri.
Diktatuurissa on yksi johtaja tai pieni ryhmä, joka päättää kaikista asioista.
Diktatuurissa ei saa olla eri mieltä johtajan kanssa,
ihmiset eivät ole tasa-arvoisia ja toimittajat eivät saa kertoa kaikista asioista.

Lähde: Selkosanomat, Maria Österlund
Toimitus: Veronica Andersson ja Maija Ylätupa
Valokuvat: Lehtikuva
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki, muokkaus: Papunet