Tulosta tukikuvat

Kuvatyökalu

Suomenlahden vesi puhdistuu

Merivesi Suomenlahdella puhdistuu,
koska Pietarissa, Venäjällä, on uusi jätevedenpuhdistamo.
Tutkijat ovat kuitenkin huolissaan Suomen rannoista,
joilla on edelleen paljon roskia.

Lähde: Selkosanomat
Toimitus: Maija Ylätupa
Valokuvat: Lehtikuva
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki