Ei myytävänä! -kansalaisaloite
eduskuntaan

Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen
allekirjoitti
yli 50 000 suomalaista.
Aloitteen
mukaan
vammaisten ihmisten apu- ja tukipalveluita
ei saa
kilpailuttaa.
Vammaispalvelujen kilpailutuskielto
tulisi
kirjata lakiin.
Kilpailutuskielto
koskisi
palveluita,
jotka liittyvät
vammaisten ihmisten asumiseen,
tulkkauspalveluihin
ja
henkilökohtaiseen apuun.

Lähde: Selkosanomat
Toimitus: Maija Ylätupa
Valokuvat: Lehtikuva
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki