Kaivostoiminta
aiotaan lopettaa
Sotkamossa

Suomen hallitus
aikoo lopettaa
Talvivaaran kaivoksen Sotkamossa.
Kaivostoiminta
loppuu,
jos sille ei saada rahoitusta.
Kaivoksen
talouskriisi
on jatkunut
monta vuotta.
Talvivaaran kaivos
on saastuttanut
luontoa ja vesistöjä Sotkamossa ja Kainuussa.
Kaivoksen työntekijöitä
uhkaa työttömyys.

Lähde: Selkosanomat, Petri Kiuttu
Toimitus: Maija Ylätupa
Valokuvat: Lehtikuva
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki