Taloustieteen Nobel
Suomeen

Suomalainen Bengt Holmström
ja
brittiläinen Oliver Hart
saavat Nobelin taloustieteen palkinnon.
Holmström ja Hart
tutkivat
sopimuksia,
jotka vaikuttavat taloudellisiin asioihin
yhteiskunnassa.
He kehittivät teorian,
jonka mukaan osapuolet voivat laatia sopimuksen niin,
että molemmat hyötyvät.
Sopimusteoriaa voidaan soveltaa
esimerkiksi työn palkitsemiseen tuloksen mukaan
tai
vakuutussopimuksiin.

Lähde: Selkosanomat
Toimitus: Maija Ylätupa
Valokuvat: Lehtikuva
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki