Minä luen sinulle
-viikko
helmikuussa

Minä luen sinulle
-viikkoa vietetään
5.-11. helmikuuta 2018
ympäri Suomea.
Viikko
liittyy
Minä luen sinulle
-kampanjaan,
jossa
maahanmuuttajat
lukevat ääneen
selkokirjoja
ja
Selkosanomia
vanhuksille
ja
kehitysvammaisille ihmisille.
Nyt
kampanjaan
etsitään
ääneenlukijoita
sekä
paikkoja,
joissa luetaan viikon aikana.
Ääneenlukijoiksi
etsitään
maahanmuuttajia,
jotka
opettelevat suomen kieltä.
Ilmoittautumisohjeet
ovat
Selkokeskuksen nettisivuilla: http://selkokeskus.fi/mina-luen-sinulle-kampanja.

Lähde: Selkosanomat
Toimitus: Maija Ylätupa
Valokuvat: Katja Tähkä; selkotunnus: Selkokeskus.fi
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki