Johanna Tammelin
on
sairaalapappi

Johanna Tammelin
työskentelee pappina
lastensairaalassa
Helsingissä.
Sairaalapappi
lohduttaa
lapsipotilaita ja heidän perheitään.
Onneksi
suurin osa
lapsista paranee.
Sairaalassa
on
kappeli.
Johanna Tammelin
pitää myös rukoushetkiä,
kastaa lapsia
tai
siunaa hautaan.
Sairaalapappi
on tukena
ilossa
ja
surussa.

Lähde: Selkosanomat, Petri Kiuttu
Toimitus: Maija Ylätupa
Valokuvat: Kaisa Kaatra
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki