Eläimiä
pitää auttaa

Eläinten viikkoa
vietettiin
4.-10. lokakuuta.
Viikolla
muistutettiin
luonnoneläinten suojelusta,
sillä
ihmisten toiminta
vaikuttaa myös
eläimiin.
Liikenne,
rakentaminen,
roskaaminen
sekä
ilmaston lämpeneminen
ovat uhkia
eläimille.
Esimerkiksi
liikenteessä
loukkaantuu paljon eläimiä.
Eläinsuojelulaki
määrää, että
loukkaantunutta tai sairasta eläintä
täytyy auttaa.
Eläinsuojeluyhdistyksestä saa ohjeita,
miten toimia
loukkaantuneen eläimen kanssa.
Eläinsuojelulaissa sanotaan myös,
että
luonnoneläimiä
ei saa ottaa lemmikiksi
tai
vahingoittaa.

Lähde: Selkosanomat, Markku Juusola
Toimitus: Maija Ylätupa
Valokuvat: Lehtikuva
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki