Minkälainen koulutus on hyvä pienten lasten hoitajille?

Varhaiskasvatuslakia aiotaan muuttaa Suomessa. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan kasvatusta, opetusta ja hoitoa, jota alle kouluikäiset lapset saavat.

Nyt pohditaan, minkälainen koulutus alle kouluikäisten lasten hoitajilla pitäisi olla.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo, että tulevaisuudessa henkilökunnan koulutustasoa halutaan nostaa. Myös lastentarhanopettajien määrää halutaan nostaa. Tällä hetkellä lastenhoitajia on päiväkodissa enemmän kuin lastentarhanopettajia. Esimerkiksi päiväkodissa on ryhmässä yleensä yksi lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Lastentarhanopettajalla pitää olla yliopistotutkinto. He voivat olla myös sosionomeja, jotka valmistuvat ammattikorkeakoulusta.

Tulevaisuudessa sosionomien pitää ehkä opiskella lisäopintoja, että he voivat työskennellä lastentarhanopettajina.
Lastenhoitajilla on lyhyempi ammattitutkinto.

Varhaiskasvatusta saavat hyvin eri ikäiset lapset, pienet 1-vuotiaat ja 6-vuotiaat esikoululaiset. Eri ikäisillä on hyvin erilaiset tarpeet.

Monet ovat sitä mieltä, että pienten lasten hoitajat eivät tarvitse yliopistokoulutusta. Varsinkin pienet lapset tarvitsevat syliä ja hoivaa. Heitä pitää auttaa syömään, käymään vessassa ja pukemaan.

Toisaalta lapsiryhmät ovat isoja. Niissä pitää ratkaista monenlaisia ongelmia. Toiminnan suunnitteluun tarvitaan osaamista. Lapset saattavat myös olla hermostuneita isossa ryhmässä, kun he saavat vain vähän huomiota aikuisilta.

Vuorovaikutus erilaisten lasten ja vanhempien kanssa ei aina ole helppoa. Myös siihen tarvitaan monenlaisia taitoja.

Mitä mieltä olit jutusta?


Tähän uutiseen ei voi enää lisätä kommentteja.