Selkokieli auttaa monessa asiassa

Taito lukea ja taito kirjoittaa ovat yllättävän tärkeitä asioita ihmisen elämässä. Näiden taitojen avulla olemme mukana yhteiskunnan toiminnassa. Osaamme pyytää ja saamme oikeita palveluja. Saamme tietoa asioista, jotka ovat tärkeitä kaikille. Oikean tiedon perusteella voimme osallistua yhteisten päätösten tekoon.

Hyvin usein saamme tietoa liian vaikeassa muodosssa. Siksi ihminen voi jäädä osittain tai kokonaan yhteiskunnan ulkopuolelle. Silloin selkokieli voi auttaa. Selkokielen tavoite on, että kukaan ei syrjäydy kielen takia.

Kehitysvammaliiton Selkokeskus järjesti viime viikolla seminaarin, joka pohti sitä, miten selkokielen käyttöä voi edistää. Seminaari kiinnosti paljon. 100 hengen sali tuli täyteen hetkessä.

Esille tuli useita hienoja ajatuksia, joiden avulla selkokielen käyttö yleistyy. Esimerkiksi Kela aikoo muuttaa koko verkkosivustonsa selkokieliseksi. Selkokieli leviää hiljalleen yhä laajemmalle, ja sen tarve kasvaa.

Mitä mieltä olit jutusta?


Tähän uutiseen ei voi enää lisätä kommentteja.