Tyttöjen ja poikien tasa-arvo
kouluissa etenee

Opetushallituksen
uusien ohjeiden mukaan
tyttöjä ja poikia on kohdeltava opetuksessa
tasa-arvoisesti.
Tyttöjä ja poikia
ei saa jakaa ryhmiin
sukupuolen perusteella.
Opetuksessa
ei saa puhua esimerkiksi
tyttöjen ja poikien käsitöistä,
vaan on puhuttava
tekstiili-,
metalli-
ja
puutöistä,
joihin osallistuu sekä tyttöjä että poikia.

Lähde: Selkosanomat
Toimitus: Maija Ylätupa
Valokuvat: Lehtikuva, logo: Opetushallitus
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki