Työttömyys
vähenee
Suomessa

Tällä hetkellä
Suomessa
on noin 360 000 työtöntä.
Työvoimaviranomaisten mukaan
työttömyys
vähenee
jonkin verran.
Työntekijöitä
tarvitaan
erityisesti
rakennusalalla.
Valitettavasti
moni vuosia työttömänä ollut työnhakija
ei ole enää työkykyinen.
Työkyvyttömyys
voi liittyä
erilaisiin sairauksiin,
mielenterveysongelmaan
tai
alkoholiongelmaan.
Työkyvyn palauttamiseksi
tarvitaan usein
fyysistä ja sosiaalista kuntoutusta.

Lähde: Selkosanomat, Leealaura Leskelä
Toimitus: Maija Ylätupa
Valokuvat: Lehtikuva
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki