Postia
harvemmin
kaupungeissa?

Postin ehdotus
valmisteilla olevaan postilakiin
harventaisi
kirjeiden jakelua
kaupungeissa.
Kirjeiden määrä on vähentynyt,
ja kirjeiden jako
joka arkipäivä
tuottaa tappiota
Postille.
Posti ehdottaa,
että kirjeitä jaetaan
kaupungeissa
vain kolmena arkipäivänä.
Sanomalehdet jaetaan
joka päivä
kuten nyt.
Maaseudulla
kirjeet jaetaan
joka arkipäivä
myös tulevaisuudessa,
koska maalla
kirjeet jaetaan
yhtä aikaa sanomalehtien kanssa.
Kaupungeissa
posti jakaa
kirjeet ja sanomalehdet eri aikaan.
Uuden lain mukainen jakelu
alkaisi
keväällä 2017.

Lähde: Selkosanomat
Toimitus: Maija Ylätupa
Valokuvat: Lehtikuva, logo: Posti
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki