Lisää sähköautoja
tulevaisuudessa

Nykyään
vain pieni osa
Suomen autoista
toimii sähköllä.
Tulevaisuudessa
sähköautoja
on ehkä enemmän.
Suomen hallituksen
tavoitteena on vähentää
hiilidioksidipäästöjä
ja
lisätä
uusiutuvan energian käyttöä.
Uusiutuvalla energialla
tarkoitetaan
aurinko-,
tuuli-
ja
vesivoimaa
sekä
maalämpöä.
Uusiutuvaa energiaa
käytetään myös
autojen polttoaineena.
Sähköllä toimivien autojen
lisäksi tavoitteena
on tuottaa
biopolttoaineita
esimerkiksi puusta
ja
viljelykasveista.
Suomessa
pelätään,
että
biopolttoaineiden valmistus
tuhoaa metsät.
Euroopan Unionissa
ei pelätä
metsien tuhoutuvan.

Lähde: Selkosanomat
Toimitus: Maija Ylätupa
Valokuvat: Lehtikuva
Symbolikuvat: Papunetin kuvapankki