Vammaisten henkilöiden oma osallisuus pitää varmistaa, kun päätetään asioita, jotka koskevat heitä. Se on YK:n vammaissopimuksen tärkeä periaate.

Vammaisten henkilöiden oma osallisuus pitää varmistaa, kun päätetään asioita, jotka koskevat heitä. Se on YK:n vammaissopimuksen tärkeä periaate.

Vammaisten oikeudet vahvistuvat

Vammaisten henkilöiden oikeudet ja mahdollisuudet osallistua vahvistuvat. Suomessa julkaistiin juuri ohjelma, joka lisää tietoa vammaisten oikeuksista.

YK:n vammaisten henkilöiden yleissopimus tuli Suomessa voimaan vuonna 2016. Äskettäin, maaliskuun puolivälissä Suomessa julkaistiin YK:n vammaissopimuksen toimintaohjelma.

Ohjelma kertoo, mitä pitää tehdä, jotta YK:n vammaissopimuksen tavoitteet toteutuvat Suomessa. Toimintaohjelman tavoite on lisätä tietoa vammaisten henkilöiden oikeuksista. Oikeudet pitää ottaa huomioon kaikessa hallinnon toiminnassa ja laajasti yhteiskunnassa. Esimerkiksi esteettömyys, saavutettavauus ja osallisuus ovat vammaisten oikeuksia.

Ohjelma tukee oikeuksien toteutusta Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila piti puheen, kun toimintaohjelma julkaistiin. Mattila selitti, miksi toimintaohjelma tarvitaan. Perusoikeudet ja ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Oikeudet eivät kuitenkaan toteudu kaikille ihmisryhmille. Heidän kohdallaan tarvitaan erityisiä toimia, jotta oikeudet varmistuvat. Mattila painotti, että vammaiset on yksi tällainen ryhmä.

Toimintaohjelma luettelee 82 toimenpidettä. Vammaiset ja heidän järjestönsä osallistuivat ohjelman laatimiseen. Nyt vammaisten oikeudet työhön, toimeentuloon ja sosiaaliturvaan toteutuvat heikoimmin. Mattila lupasi, että hallitus helpottaa vammaisten työllistymistä.

Lähde STM

Mitä mieltä olit jutusta?


Yksi kommentti uutiseen “Vammaisten oikeudet vahvistuvat”